How can we help?

Jesteśmy tu dla Ciebie
Porozmawiaj z naszymi ekspertami. Ponad 12 171 pracowników na całym świecie Mondial Assistance czeka na telefon.
Pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie jakiego naprawdę potrzebujesz.

+ 48 22 563 11 33

  • Print This Page
  • Email This Page

Ubezpieczenie turystyczne dla smakoszy życia

Przyjaciele i niezależni

Oblicz składkę

Polisa dla wszystkich miłośników zagranicznych wojaży.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ma="http://schemas.datacontract.org/2004/07/MA.Gateway.WebServices.ProductPrice" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:GetProductsList> <!--Optional:--> <tem:partner> <ma:Password>iDB6NVbaZAWH4rG</ma:Password> <ma:UserId>B2C_Poland</ma:UserId> </tem:partner> <!--Optional:--> <tem:GroupId>183</tem:GroupId> <!--Optional:--> <tem:Currency>PLN</tem:Currency> <!--Optional:--> <tem:language>pl</tem:language> </tem:GetProductsList> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><GetProductsListResponse><GetProductsListResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/MA.Gateway.WebServices.ProductPrice" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Products><ProductData><AvailableOptions/><BenefitsDaughterWindows><ProductDaughterWindow><Height>450</Height><ProductCode>MAPLFSSM</ProductCode><Type>TERMS_CONDITIONS</Type><URL>/files/documents/OWU%20Przyjaciele%20i%20niezalezni%20Smak%20zycia%20R5.pdf</URL><Width>450</Width></ProductDaughterWindow></BenefitsDaughterWindows><Category>PER_TRIP</Category><Code>MAPLFSSM</Code><CoveragesInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription i:nil="true"/><CoverageDescription i:nil="true"/><CoverageId>2266</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa)</CoverageType><CoverageValue>W cenie</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>10</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription i:nil="true"/><CoverageDescription i:nil="true"/><CoverageId>2258</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie kosztów leczenia </CoverageType><CoverageValue>60 000 €</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>2</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription i:nil="true"/><CoverageDescription i:nil="true"/><CoverageId>2265</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie dla prawdziwych narciarzy</CoverageType><CoverageValue>Brak</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>9</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription i:nil="true"/><CoverageDescription i:nil="true"/><CoverageId>2267</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka dla amatorów</CoverageType><CoverageValue>Brak</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>11</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>Nielimitowana pomoc assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje 24 h. Zawsze po polsku!</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>Nielimitowana pomoc assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje 24 h. Zawsze po polsku!</CoverageDescription><CoverageId>2834</CoverageId><CoverageType>Assistance w podróży</CoverageType><CoverageValue>W cenie</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>1</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>NNW uprawnia do odszkodowania za trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć.</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>NNW uprawnia do odszkodowania za trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć.</CoverageDescription><CoverageId>2836</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków</CoverageType><CoverageValue>5 000 €</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>4</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>Z tym ubezpieczeniem dostaniesz odszkodowanie za Twój sprzęt sportowy, który w trakcie wyjazdu został zniszczony, uszkodzony lub skradziony.</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>Z tym ubezpieczeniem dostaniesz odszkodowanie za Twój sprzęt sportowy, który w trakcie wyjazdu został zniszczony, uszkodzony lub skradziony.</CoverageDescription><CoverageId>2837</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie sprzętu sportowego</CoverageType><CoverageValue>Brak</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>5</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>Jeśli Twój sprzęt sportowy się opóźni o ponad 24 godziny możesz otrzymać do 200 euro zwrotu kosztów wynajmu sprzętu.</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>Jeśli Twój sprzęt sportowy się opóźni o ponad 24 godziny możesz otrzymać do 200 euro zwrotu kosztów wynajmu sprzętu.</CoverageDescription><CoverageId>2838</CoverageId><CoverageType>Opóźnienie sprzętu sportowego</CoverageType><CoverageValue>Brak</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>6</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>Ubezpieczyciel, w Twoim imieniu, wypłaci odszkodowanie za nieumyślnie spowodowane uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć osoby trzeciej.</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>Ubezpieczyciel, w Twoim imieniu, wypłaci odszkodowanie za nieumyślnie spowodowane uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć osoby trzeciej.</CoverageDescription><CoverageId>2839</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód wyrządzonych osobom</CoverageType><CoverageValue>25 000 €</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>7</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>Ubezpieczyciel, w Twoim imieniu, wypłaci odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie mienia innej osoby.</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>Ubezpieczyciel, w Twoim imieniu, wypłaci odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie mienia innej osoby.</CoverageDescription><CoverageId>2840</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód rzeczowych</CoverageType><CoverageValue>2 500 €</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>8</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation><CoverageInformation><AdditionalCoverageDescription>Z tym ubezpieczeniem dostaniesz zwrot kosztów odzieży, rzeczy osobistych, walizki, plecaka, sprzętu elektronicznego, który ulegnie zaginięciu, zniszczeniu kradzieży w trakcie wyjazdu zagranicznego.</AdditionalCoverageDescription><CoverageDescription>Z tym ubezpieczeniem dostaniesz zwrot kosztów odzieży, rzeczy osobistych, walizki, plecaka, sprzętu elektronicznego, który ulegnie zaginięciu, zniszczeniu kradzieży w trakcie wyjazdu zagranicznego.</CoverageDescription><CoverageId>2835</CoverageId><CoverageType>Ubezpieczenie bagażu</CoverageType><CoverageValue>2 000 €</CoverageValue><Currency>PLN</Currency><Language>pl</Language><SortOrder>3</SortOrder><URL i:nil="true"/></CoverageInformation></CoveragesInformation><Currency>USD</Currency><IsAddOnProduct>false</IsAddOnProduct><IsPreferred>false</IsPreferred><IsUpsellProduct>false</IsUpsellProduct><IsUpsellToGroup>false</IsUpsellToGroup><MarketingTag i:nil="true"/><MaximumPolicyLength>270</MaximumPolicyLength><MaximumTravelers>10</MaximumTravelers><MaximumTripLength>270</MaximumTripLength><MinPremiumPriceToDisplay>9.37</MinPremiumPriceToDisplay><ParentProductCode i:nil="true"/><PricingStrategy>BANDED</PricingStrategy><ProductName>Przyjaciele i niezalezni - Smak zycia</ProductName><SortOrder>1</SortOrder><SubGroupName>Smak zycia</SubGroupName><SubGroupSortOrder>1</SubGroupSortOrder><SubgroupSubHeader i:nil="true"/><SubscriptionsInformation><SubscriptionInformation><Currency>PLN</Currency><Description>Polska</Description><Language>pl</Language><SortOrder>1</SortOrder><SubscriptionId>537</SubscriptionId><SubscriptionType>Kraj - brak ochrony</SubscriptionType><Value i:nil="true"/></SubscriptionInformation><SubscriptionInformation><Currency>PLN</Currency><Description i:nil="true"/><Language>pl</Language><SortOrder>2</SortOrder><SubscriptionId>538</SubscriptionId><SubscriptionType>Maksymalna dlugosc polisy</SubscriptionType><Value i:nil="true"/></SubscriptionInformation></SubscriptionsInformation></ProductData></Products><Status><Code>SUCCESS</Code><Message>SUCCESS</Message><Reason i:nil="true"/><Source i:nil="true"/></Status></GetProductsListResult></GetProductsListResponse></s:Body></s:Envelope>
   

Zakres ubezpieczenia

Przyjaciele i niezalezni - Smak zycia
Koszt polisy: 9,37 zł

Assistance w podróży
Assistance w podróży
Nielimitowana pomoc assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje 24 h. Zawsze po polsku!
 
W cenie
Ubezpieczenie kosztów leczenia 60 000 €
Ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczenie bagażu
Z tym ubezpieczeniem dostaniesz zwrot kosztów odzieży, rzeczy osobistych, walizki, plecaka, sprzętu elektronicznego, który ulegnie zaginięciu, zniszczeniu kradzieży w trakcie wyjazdu zagranicznego.
 
2 000 €
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
NNW uprawnia do odszkodowania za trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć.
 
5 000 €
Ubezpieczenie sprzętu sportowego
Ubezpieczenie sprzętu sportowego
Z tym ubezpieczeniem dostaniesz odszkodowanie za Twój sprzęt sportowy, który w trakcie wyjazdu został zniszczony, uszkodzony lub skradziony.
 
Brak
Opóźnienie sprzętu sportowego
Opóźnienie sprzętu sportowego
Jeśli Twój sprzęt sportowy się opóźni o ponad 24 godziny możesz otrzymać do 200 euro zwrotu kosztów wynajmu sprzętu.
 
Brak
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód wyrządzonych osobom
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód wyrządzonych osobom
Ubezpieczyciel, w Twoim imieniu, wypłaci odszkodowanie za nieumyślnie spowodowane uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć osoby trzeciej.
 
25 000 €
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód rzeczowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej względem szkód rzeczowych
Ubezpieczyciel, w Twoim imieniu, wypłaci odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie mienia innej osoby.
 
2 500 €
Ubezpieczenie dla prawdziwych narciarzy Brak
Ubezpieczenie amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa) W cenie
Ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka dla amatorów Brak

Potrzebujesz szerszej ochrony?

Sprawdź ubezpieczenie Odkrywcy i zdobywcy.

* Cena za 1 dzień ubezpieczenia w rejonie Europy i Basenu Morza Śródziemnego dla produktu Przyjaciele i niezależni - Smak życia