Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Zgłoszenie szkody

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do naszego Centrum Operacyjnego, gdziekolwiek się znajdujesz. Numer telefonu podany jest na Twojej polisie ubezpieczeniowej albo na innym dokumencie przekazanym przez ubezpieczyciela. Jeżeli nie zgłosiłeś szkody do Centrum Operacyjnego w dniu jej powstania, z przyczyn niezależnych od siebie lub siły wyższej, zobacz, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia Twojego roszczenia.

Zgłoszenie szkody

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia i zwrotu kosztów medycznych:

  • polisa ubezpieczeniowa,

  • oryginały rachunków, dowodów ich zapłaty,

  • dokumentacja medyczna,

  • wypełniony formularz zgłoszenia szkody.    

Po zarejestrowaniu szkody, w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, skontaktujemy się z Tobą. Powyższe dokumenty wyślij na adres swojego Ubezpieczyciela lub bezpośrednio do nas.

Chcesz zgłosić inną szkodę (bagażową, OC, NNW, Assistance Komunikacyjne, odwołanie uczestnictwa w podróży, inne)? Skontaktuj się z naszym Centrum Operacyjnym.

Zawsze konsultuj (zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami) otrzymane od Ubezpieczyciela Ogólne Warunki Ubezpieczenia!

Pamiętaj, należyte skompletowanie dokumentacji i podanie numeru konta bankowego przyspiesza likwidację Twojej szkody.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, dostępne są tutaj>>>.

Dział Likwidacji Szkód

Nasz Dział Likwidacji Szkód pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Jeżeli chcesz osobiście przynieść dokumenty, nasz adres znajdziesz klikając link poniżej:

Adres Mondial Assistance

Dokumenty zgłoszenia szkody tylko dla klientów Banku Pekao S.A.