Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Mondial Assistance na świecie

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-serwisowej, która posiada 36 Centrów Operacyjnych w 34 krajach na 5 kontynentach. Poprzez swoją sieć o światowym zasięgu składającą się z 180 korespondentów i 400 000 usługodawców interweniuje co 2 sekundy! Odwiedź strony oddziałów Mondial Assistance:

Zainstaluj Adobe Flash Player żeby odtworzyć animację