Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Dyrekcja

Prezes Mondial Assistance Tomasz Frączek

Tomasz Frączek pełni funkcję dyrektora generalnego AWP P&C S.A. Oddział w Polsce. Jest również prezesem zarządu AWP Polska Sp. z o.o. Większą część życia zawodowego związał z rynkiem turystycznym. Karierę rozpoczął w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie pracował przez 14 lat, w tym ostatnie 4 lata jako prezes barcelońskiego biura LOT. Następnie pracował jako Zastępcą Dyrektora w IATA BSP Polska, a od 1994 r. był dyrektorem naczelnym American Express Polska. W 1999 r. rozpoczął tworzenie struktur Mondial Assistance w Polsce (wówczas jeszcze pod marką Elvia), której przewodzi do dziś. Od 2012 roku pełni w Mondial Assistance także funkcję dyrektora Regionu Europy Wschodniej, odpowiadającego za Polskę, Czechy, Słowację i Rosję.

Piotr Ruszowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Z Mondial Assistance związany od 2011 roku, na początku jako kierownik działu marketingu i komunikacji, a od maja 2014 dyrektor pionu sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz ING Nationale-Nederlanden Polska. Absolwent The Chartered Institute of Marketing oraz London School of Public Relations.
Piotr Junczewski, Dyrektor Pionu Finansowego

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodo­we zdobywał w takich firmach, jak PZU, PBK SA, Agropolisa, czy Signal Iduna. Pracę w Mondial Assistace zaczął w 2002 roku na stanowisku Głównego Księgowego  (wtedy jeszcze pod marką Elvia). Obecnie, jako Dyrektor Finansowy odpowiada za księgowość, budżetowanie i analizy finansowe.

Kamil Elkader, Dyrektor Pionu HR
W Mondial Assistance pracuje od 2011, a funkcję Dyrektora HR pełni od marca 2014. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał w branży informatycznej, przesyłek kurierskich oraz w firmie zajmującej się rekrutacją kadry kierowniczej. Jest absolwentem socjologii IFiS UW oraz psychologii  w SWPS. Jego odpowiedzialność koncentruje się na kształtowaniu systemów zarządzania wynikami pracy, a także zatrudnianiu, rozwijaniu i angażowaniu pracowników oraz utalentowanych liderów, którzy zapewnią realizację celów strategicznych firmy.
Piotr Krawczyk, Dyrektor Pionu Operacyjnego

W Mondial Assistance od roku 1999. Poprzednio pracował przez dwa lata na stanowisku Konsultanta IT w IATA. Swoją karierę zawodową w obszarze kierowania zespołem rozpoczął na stanowi­sku Kierownika Zakładu Badań i Wdrożeń w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Fotogrametrii. Obecnie odpowiada za obszar IT, Platform Operacyjnych, Działu Sieci oraz Działu Wdrożeń Operacyjnych.

Anna Rycombel, Dyrektor Techniczny
Do Mondial Assistance dołączyła w marcu 2014 roku. Jako Dyrektor Techniczny odpowiada za wycenę produktów oferowanych przez firmę oraz obszar rezerw techniczno-ubezpieczniowych. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w KPMG w Departamencie Audytu Bankowego. Później przez 7 lat pracowała w AXA Direct Polska zajmując się aktuariatem rezerwowym, analizami oraz raportowaniem zarządczym i operacyjnym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.