Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Od 2009 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest naszym głównym partnerem w działaniach społecznych. Misją Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością w aspekcie życia społecznego, zawodowego i osobistego, poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans, integracji społecznej oraz kształtowania świadomości obywatelskiej.

Współpracując z „Integracją” walczymy ze stereotypem, że osoby z niepełnosprawnością są mniej wydajne w pracy. Zależy nam na tworzeniu miejsc pracy oraz programów stażowych dla tej grupy osób i sami chcemy korzystać z umiejętności i doświadczenia ludzi bez wzgledu na ich przynależność do grup społecznych.

Zaangażowalismy się także w projekt „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”, który miał przekonać kierowców o potrzebie pozostawiania wolnych „kopert’’ dla pojazdów osób z niepełnosprawnością na niepublicznych parkingach.

Kampania ma zwrócić uwagę władz samorządowych oraz służb porządkowych na istotny problem. Ma zachęcić władze i upoważnione służby do podjęcia konsekwentnych działań.

Już trzeci rok z rzędu będziemy pomagać w organizacji dorocznej Wielkiej Gali Integracji – największej imprezy promującej integrację osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

Nasi pracownicy czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciól Integracji, w charakterze wolontariuszy. Wierzymy, że zaangażowanie firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwi odniesienie obopólnych korzyści, zarówno firmie i jej pracownikom. Misją Mondial Assistance jest pomoc, a jej realizacja może odbywać się nie tylko na poziomie relacji biznesowych.

Kampania "Płytka wyobraźnia to kalectwo"

Mondial Assistance wspierał Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo". Kampania ta jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć tego rodzaju. Wyrażamy nadzieję, że dzięki niej wielu młodych ludzi uniknęło nieopatrznych skoków do wody, które często kończą się tragicznie.