Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Odpowiedzialny biznes

Żadna firma nie może działać w oderwaniu od swojego otoczenia, a jej cele muszą być zbieżne z dobrem społecznym. Jest to bowiem kluczowy element zapewniający perspektywy zrównoważonego wzrostu organizacji. Dla Mondial Assistance społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym aspektem życia organizacji, wpływającym na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy.

 • Nasze zaangażowanie

  Realizujemy ideę społecznie zaangażowanego biznesu i wcielamy w życie kolejne przedsięwzięcia na rzecz interesariuszy.

  Więcej

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

  W Polsce Mondial Assistance wspiera organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Więcej

 • MASSIVEGOOD

  Grupa Mondial Assistance włączyła się w projekt MASSIVEGOOD, który opiera się na zjednoczonych wysiłkach branży turystycznej na rzecz walki z HIV/AIDS, malarią oraz gruźlicą w krajach rozwijających się.

  Więcej