Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Jesteś tutaj: Strona główna > Centrum prasowe > Aktualności > Narty na nogach, ubezpieczenie turystyczne w kieszeni

Narty na nogach, ubezpieczenie turystyczne w kieszeni

O znaczeniu polisy turystycznej podczas wyjazdu na narty świadczą statystyki firm assistance. Z roku na rok liczba interwencji w związku z wypadkami na stokach zwiększa się. W poprzednim sezonie narciarskim tylko w czterech alpejskich krajach: w Austrii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech, Centrum Operacyjne Mondial Assistance pomagało ponad 3.000 razy. Przeważały wizyty medyczne. W kilkunastu przypadkach niezbędna jednak była akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca. 

Gdy konieczne jest użycie śmigłowca, koszty organizacji pomocy wahają się w granicach 20.000 zł, gdy niezbędne są także długotrwała hospitalizacja i leczenie operacyjne – mogą przekroczyć 100.000 zł. W przypadku posiadaczy polisy turystycznej wszystkie pokrywa ubezpieczyciel, o ile nasza polisa ma odpowiednio wysokie sumy gwarancyjne i zakres ryzyk. Zbyt niskie sumy sprawiają, że posiadacz ubezpieczenia zmuszony jest partycypować w kosztach, niewłaściwie dobrane ryzyka - że w całości je pokrywa.

W przypadku narciarzy, czyli osób szczególnie narażonych na urazy, wysoki limit kosztów leczenia jest kluczowy. Zagranicą nie powinien być niższy niż 20.000 EUR. Taka kwota pozwala na pokrycie wszystkich opłat związanych z pobytem w szpitalu, rehabilitacją czy transportem medycznym. Bezcennym dodatkiem jest także assistance stanowiące gwarancję zorganizowania pomocy, a nie tylko zwrotu jej kosztów. Zapewnia wsparcie w razie konieczności wezwania karetki, umówienia wizyty w specjalistycznej przychodni, wskazania najbliższej komendy policji, organizacji pomocy prawnej, opieki tłumacza, itd. Ma to szczególne znaczenie zagranicą, kiedy w nieznanym dla siebie otoczeniu, konieczne jest skontaktowanie się z odpowiednimi służbami. 

Ważnym elementem każdego ubezpieczenia jest opcja OC w życiu prywatnym chroniąca przed konsekwencjami wypadków, w których doszło do zranienia innej osoby. To właśnie na podstawie polisy OC ubezpieczyciel pokryje rachunki za uszkodzony sprzęt czy mienie należące do innych osób. Wysokość tego limitu nie powinna być niższa niż 40.000 złotych.

W przypadku zagranicznych wyjazdów ważną opcją jest ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego. Dobierając ich wysokość, warto wziąć pod uwagę wartość posiadanych rzeczy. Suma ubezpieczenia znacząco przekraczająca łączną wartość przewożonych przedmiotów niepotrzebnie podwyższa koszt polisy.

Właściwie dobrane ubezpieczenie turystyczne gwarantuje spokój i pomoc nawet w najtrudniejszych momentach. Cena tygodniowej polisy to niespełna 65 złotych na osobę. Jej zakup trwa 5 minut. Polisa Elvia Góry gwarantowana przez Mondial Assistance jest dostępna na stronie www.elvia.pl w 3 wariantach: Standard, Active, Extreme.

 

Odśwież: 04/02/2010

 

Do góry