Mondial Assistance

Szukaj

How can we help?*

How can we help?

Adwokat w pakiecie assistance

W rozszerzającym się portfolio produktów assistance znaleźć można coraz bardziej zaawansowane usługi. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest zabezpieczenie interesów klienta w sytuacjach wymagających opieki prawnej. Tego typu usługi pomocowe w zakresie m.in. pomocy przy dochodzeniu roszczeń oraz reprezentacji przed sądem z tytułu zdarzenia komunikacyjnego, czy poszkodowania przez nieuczciwe biuro podróży, oferuje Mondial Assistance. 

Ochrona prawna najczęściej wykorzystywana jest jako dodatek do usług ubezpieczeniowych, choć może być doskonałym uzupełnieniem wielu innych produktów. Przygotowując optymalne rozwiązania dla klientów, partnerzy biznesowi przy tworzeniu pakietów mogą korzystać ze wszystkich elementów oferowanych przez Mondial Assistance w ramach infolinii oraz pomocy prawnej. W przypadku infolinii są to m.in. szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów, przekazywanie danych teleadresowych do odpowiednich kancelarii prawnych oraz instrukcje dotyczące postępowania w określonych sytuacjach. Zdecydowanie szerszy zakres usług obejmuje pomoc prawna. Zapewnia ona bowiem rzeczywistą reprezentację prawną przed sądem oraz dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń komunikacyjnych, szkód związanych z nieruchomościami czy powstania uszczerbków na zdrowiu. Pomoc prawna może być wykorzystywana również w przypadku problemów z nieuczciwym biurem podróży, a przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać przy prowadzeniu biznesu.  

Z usług ochrony prawnej w Mondial Assistance w większości przypadków korzystają kierowcy. – Lwia część wszystkich realizowanych przez nas spraw dotyczy właścicieli pojazdów. Są tu zarówno przypadki sądowego egzekwowania roszczeń w sytuacji zakupu awaryjnego samochodu od dealera, jak i udzielanie wsparcia prawnego kierowcy, który uszkodził dach samochodu wjeżdżając do myjni z bagażnikiem. – mówi Piotr Hołoweńko, kierownik ds. rozwoju rynku  w Mondial Assistance. Wśród spraw komunikacyjnych realizowanych do tej pory za pośrednictwem Mondial Assistance należały także reprezentacja przed sądem ubezpieczonego, który odmówił przyjęcia niesłusznie wystawionego mandatu czy egzekwowanie praw wynikających z gwarancji na samochód.

Uruchomienie procedury realizacji usług z zakresu ochrony prawnej przebiega analogicznie jak w przypadku pozostałych usług assistance – zgłoszenia przyjmowane są przez dział call center. Następnie sprawy kierowane są do departamentu prawnego Mondial Assistance, który indywidualnie rozpatruje każdy przypadek i po zebraniu odpowiedniej dokumentacji przystępuje do właściwych działań.

 

Odśwież: 02/11/2010

 

Do góry